Síma Kopecká

Tvořím. Někdy básně, jindy kázání. Na sporáku plnej hrnec a srdce na dlani. Jen ho nepřipálit. Jinak žádné strachy. Zvládám i tance s paragrafy.