Eva Pikna Kudeljnjaková

Tvoř. A hledej krásu, která tě pohltí. Tak málo stačí ke štěstí.